Οι «πεφωτισμένες» μειοψηφίες στα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργάνων εγκληματούν πολιτικά σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων επιβάλλοντας άστοχες και επικίνδυνες απεργιακές κινητοποιήσεις