Πρώτο κουδούνι – Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς: Με ελλείψεις και αναντίστοιχη των απαιτήσεων της συγκυρίας η προετοιμασία του Υπουργείου Παιδείας