Καλό καλοκαίρι! Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ελπιδοφόρο, αισιόδοξο και νικηφόρο μέλλον για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει!

                            ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.                                                         Καλό καλοκαίρι! Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ελπιδοφόρο, αισιόδοξο και νικηφόρο μέλλον για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει! Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Φτάνουμε στο τέλος μιας σχολικής χρονιάς, σε…