Καταγγελίες των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. Καταγγελίες των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Στις 25 Ιουνίου 2020 στάλθηκε στον Σύλλογο μας «Ο Περικλής» επιστολή των συναδέλφων εκπαιδευτικών από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου την οποία επισυνάπτουμε παρακάτω. Με βάση αυτή πρέπει να αναφέρουμε: Στο Δ.Σ. του συλλόγου…