Εξ αποστάσεως το Υπ.Παιδείας βάλλει την Εκπαίδευση και το Δημόσιο Σχολείο , οι εκπαιδευτικοί στηρίζουμε τους μαθητές μας!

                                              ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. Εξ αποστάσεως το Υπ. Παιδείας βάλλει την  Εκπάιδευση και το Δημόσιο Σχολείο, οι εκπαιδευτικοί στηρίζουμε τους μαθητές μας! Η πανδημία του κορωνοϊού διαμορφώνει…