Η συγκρότηση του ΔΣ Περικλής και οι πραγματικοί λόγοι καθυστέρησης