Ανέγερση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής