Συμμετοχή στην απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. με 3ωρη Στάση εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου.