ΔΟΕ: Απόφαση 88ης Γενικής Συνέλευσης για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.