Στην πλάτη των εκπαιδευτικών τα προβλήματα της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής;

  Συνάδελφισσες/οι , πριν καλά καλά τελειώσει η σχολική χρονιά άρχισαν τα προβλήματα της επόμενης. Και μιλάμε για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης στην περιοχή της Β’ Αθήνας. Αφού το Υπουργείο θεσμοθέτησε την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας της φοίτησης για νήπια και προνήπια, σε βάθος τριετίας και έδωσε…