3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ