Περιγραφική Αξιολόγηση μαθητών και η στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου “Ο Περικλής”

                             παρεμβάσεις – κινήσεις – συσπειρώσεις     Σχετικά με τα σεμινάρια για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί ένα  νέο εργαλείο…