1. Έκδοση καρτών ελεύθερης εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για τους εκπαιδευτικούς-Δικαιολογητικά 2.Ταυτότητα Εκπαιδευτικού