04-12-2018: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας-Ενημέρωση Σχολείων.