ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ” – ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Αρνητική Υπέυθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ