ΔΟΕ: Ανακοίνωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας στις 5/10/2018.