ΔΟΕ: Αίτημα για συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας.