Πήρα την εντολή να συμμετάσχω στις ομάδες εργασίας για την “αξιολόγηση”. Δηλώνω ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε καμιά ομάδα “εργασίας”, Μαρία Κολόζη, δασκάλα στο 1ο Δ.Σχ. Παπάγου

Η συναδέλφισσα μας Μαρία Κολόζη, γνωστή για τη συμμετοχή της στους κοινωνικούς αγώνες και τη συνδικαλιστική της δράση, μας έστειλε τη δήλωση της με βάση την οποία -σεβόμενη τις αρχές της για στήριξη του δημόσιου σχολείου, για παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο- αρνείται να συμμετέχει σε ομάδα “εργασίας” για…