Σύλλογος ΠΕ “Αλ. Δελμούζος”: Καταγγελία για τους σχολικούς συμβούλους της 52ης και της 54ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

  Καταγγελία για τους Σχολικούς Συμβούλους  της 52ης  και της 54ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. Το  Δ.Σ καταγγέλλει τους σχολικούς συμβούλους  της 52ης  και της 54ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής γιατί έστειλαν στα σχολεία ευθύνης τους έγγραφα που σχετίζονται με την αξιολόγηση καλώντας  τους συναδέλφους να τα συμπληρώσουν. Θεωρούμε την ενέργεια των σχολικών συμβούλων…