Απάντηση του Σχολικού Συμβούλου Π. Γαλάνη σε ανακοίνωση του Συλλόγου Περικλή

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου μας ήρθε στις 5/2/2013 απάντηση του Σχ. Συμβούλου της 17ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Αττικής Π. Γαλάνη σε ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Η ανακοίνωση του Συλλόγου μας  αναφερόταν σε ενέργειες του Σχ. Συμβούλου που προωθούν την αυτο”αξιο”λόγηση – “αξιο”λόγηση που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη…