Μέσα στη νύχτα της 19ης προς 20η Σεπτεμβρίου 2013 ο Δ/ντής της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής με έγγραφό του…

ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Του Αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας Δ. Πολυχρονιάδη   Μέσα στη νύχτα της 19ης προς 20η Σεπτεμβρίου 2013 ο Δ/ντής της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής με έγγραφό του (το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής) καλεί ονομαστικά τους…