Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, του αιρετού Βασίλη Ματθαίου

Βασίλειος Ματθαίος Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής (2013 -2014) τηλ. 6938174020 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου 2013 για πέμπτη φορά το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής με  απαρτία. Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν τέσσερα (4): 1.Διάθεση με απόσπαση (μετά από αίτησή τους) αναπληρωτών δασκάλων 2. Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας 3.Απαλλαγή από τα…