Παραλαβή Βεβαιώσεων Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2013

Με το έγγραφό της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4724/02-04-2013, της Δ/νσης Π.Ε. Β’ Αθήνας παρακαλούνται οι Δ/ντές-ντριες και οι Προϊστάμενοι/μένες των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Β΄ Αθήνας να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις Αποδοχών (αφορούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που κτήθηκαν απο 1/1/2012 έως 31/12/2012) του οικονομικού έτους 2013 για τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνσή μας, , από την Παρασκευή …