2 ΜΑΡΤΗ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΖΙΚΟΙ – ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ