10-07-17: Α΄ Φάση Αποσπάσεων 2017-2018 [ανακοινοποίηση]

10-07-17_Απόφαση_Αποσπάσεων_1_2017-2018-ανακοινοποίηση_signed