1. Έκδοση καρτών ελεύθερης εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για τους εκπαιδευτικούς-Δικαιολογητικά 2.Ταυτότητα Εκπαιδευτικού

ΚΑΡΤΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ-ΕΙΣΟΔΟΥ-ΣΕ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ-ΧΩΡΟΥΣ

Βεβαίωση-για-χορήγηση-κάρτας-ελ.εισόδου-σε-Μουσεία-και-αρχαιολογικούς-χώρους
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ