ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 16ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

Αγ.-07-ΩΡΕΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ-ΚΑΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ