ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΧΑΡΑ ΝΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΡΑ ΝΙΚΑ …

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΚΑΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ