Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για την πραγματοποίηση Γ.Σ συλλόγου “Ο Περικλής” στις 26/11

ADEIA