Υπουργείο Παιδείας:Για τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας

Για τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών εκπαιδευτικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη και :
α) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών-ωρομισθίων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και
β) η υπηρεσία που προσφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της
Α/θμιας με διάθεση-απόσπαση.

ipourgeio