Τρίτη 4 Απριλίου: Η Ειδική Αγωγή κατασκηνώνει στο Υπουργείο Παιδείας