Το σκοτάδι από το φως απέχει μια απόφαση! (video)

 “Το σκοτάδι από το φως απέχει μια απόφαση”

Video για τις εκλογές των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια στις 5 Νοεμβρίου