Το νέο μισθολόγιο των Δ.Υ. όπως κατατέθηκε στη βουλή για ψήφιση

 

 
ΔΕΙΤΕ σελ. 86 και μετά: