Το βίντεο της ΟΛΜΕ ως απάντηση στο βίντεο του υπουργείου Παιδείας

 

 Το βίντεο της ΟΛΜΕ ως απάντηση στο βίντεο του υπουργείου Παιδείας