Τα βιογραφικά Υπουργών, Υφυπουργών της πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Παιδεία

 

 

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων: Αριστείδης Μπαλτάς

Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού: Νίκος Ξυδάκης

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας: Τάσος Κουράκης

Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης

Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής

Δείτε ποιός είναι ο Υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς

Δείτε ποιός είναι ο  Τάσος Κουράκης

Δείτε ποιός είναι ο Κώστας Φωτάκης