ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Π.Ε.-ΠΕΡΙΚΛΗ