ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ-Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017.

Αγ.-106-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΤΟΥ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΜΑΣ-ΚΑΙ-ΕΚΛΟΓΕΣ-ΓΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΝΕΟΥ-Δ.Σ.-ΤΟΥ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΜΑΣ-Τετάρτη-29-Νοεμβρίου-2017