Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογές αντιπροσώπων για την 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. – Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΤΑΚΤΙΚΗ-Γ.Σ.-ΕΚΛΟΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ