Σύλλογος Περικλής: 16 Ιουνίου κινητοποίηση για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο

 

Αγ.-71-Ανακοίνωσης-κάλεσμα-για-κινητοπ.-νηπ.16-6-1-1