Σύγκληση Τακτικής Γ.Σ. – Τετάρτη 24 Μαΐου 2017.

Αγ.-50-Σύγκληση-Τακτικής-Γ.Σ.-Τετάρτη-24-Μαΐου-2017

Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη-86ης Γ.Σ.