Σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ περί υποχρεωτικής 30ωρης παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία με αρ. πρ.14181/ΓΔ4 της 26–1–2018

Αγ.-22-Yποχρεωτικής-30ωρης-παραμονής-των-εκπαιδευτικών