ΔΟΕ: Απόφαση συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη διοικητική μεταφορά των νηπιαγωγείων στην τοπική αυτοδιοίκηση

Σχετικά-με-την-απόφαση-του-συνεδρίου-της-Κ.Ε.Δ.Ε.-για-τη-διοικητική-μεταφορά-των-νηπιαγωγείων-στην-τοπική-αυτοδιοίκηση