Συνεχείς απορρίψεις αναρρωτικών αδειών από την Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα

aporripseis anarroitikon adeion