Συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου μας “Ο Περικλής” μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας!

Aπαγόρευση συνάθροισης και στο WebEx; | Ροβεσπιέρος

 

7/12/2020
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής», που εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ,  μας καλεί να συμμετάσχουμε σε διαδικτυακή συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 8 Δεκέμβρη.  Από τον σύνδεσμο που στάλθηκε στα μέλη του Δ.Σ. στις 7 Δεκέμβρη φαίνεται ότι χρησιμοποιείται το πακέτο που  χρησιμοποιεί το υπουργείο Παιδείας  από την πλατφόρμα webex για την τηλεκπαίδευση.
Στην πλατφόρμα αυτή και κυρίως στο πακέτο  που το υπουργείο χρησιμοποιεί για την τηλεκπαίδευση η λειτουργία της έχει τους ίδιους όρους και συνθήκες και στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης χρήσης.
Αν ο πρόεδρος του Συλλόγου καλούσε να χρησιμοποιούσαμε τη webex έχοντας αγοράσει  ο Σύλλογος ιδιωτικά ένα δικό του πακέτο με γνωστούς όρους λειτουργίας θα ήταν εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τώρα είναι το κακόφημο πακέτο της webex  του υπουργείου που οι όροι του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ.
Συμπερασματικά ως « Διέξοδος Η Αγωνιστική Συσπείρωση»  λέμε ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί  το πακέτο  της πλατφόρμας του υπουργείου δηλαδή του εργοδότη.  Με τους όρους μάλιστα που η υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση αρνείται να δημοσιοποιήσει καταθέτοντας στην Βουλή -ως όφειλε-τη σύμβαση που έχει συνάψει με την συγκεκριμένη εταιρεία.  Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η  χρήση του συγκεκριμένου πακέτου που χρησιμοποιεί το υπουργείο Παιδείας δύναται να οδηγεί στο φακέλωμα  και τον έλεγχο του σωματείου, αλλά και των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Είναι γνωστό ότι για τη διαδικτυακή συνεδρίαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες πλατφόρμες  χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Συλλόγου μας .
Ως «Διέξοδος Η Αγωνιστική Συσπείρωση»  καλούμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας να μεριμνήσει έτσι ώστε να γίνει η συνεδρίαση μέσω άλλης πλατφόρμας.
Καλούμε και τις άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις να μην συμμετέχουν στη συνεδρίαση, όπως θα πράξει και η «Διέξοδος Η Αγωνιστική Συσπείρωση», εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.