Υπουργείο Παιδείας:Ναι στο αίτημα του Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. για συνέχιση των προγραμμάτων εξομοίωσης

εξομοί