Συνέντευξη της Προέδρου του Συλλόγου μας “Περικλής” Ηλέκτρας Μήτσουρα στην εφημερίδα “30 ημέρες”

Συνέντευξη της Προέδρου του Συλλόγου μας “Περικλής” Ηλέκτρας Μήτσουρα στην εφημερίδα “30 ημέρες” για τα  μεγάλα προβλήματα του δημόσιου σχολείου και του κλάδου μας

8-9