Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε.

Συνάντηση-του-Δ_Σ_-της-Δ_Ο_Ε_-με-κλιμάκιο-της-Ύπατης-Αρμοστείας-του-Ο_Η_Ε_