Συμπληρωματική Στάση εργασίας για τη δίκη των αιρετών Π. Βαϊνά και Γ. Χρόνη στις 2-2-17

Αγ-24-Συμπληρωματική-Στάση-εργασίας-για-τη-δίκη-των-αιρετών-Παντελή-Βαϊνά-και-Γιώργου-Χρόνη-στις-2-2.