ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»: Κατάθεση υπογραφών στη ΔΟΕ- αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων για να μη συγκροτηθούν “Ομάδες αυτοαξιολόγησης”

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

 

Ν. Ιωνίας – Ηρακλείου – Mεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης   Νέα Ιωνία   30/1/2014

Μουταλάσκη 64 Ν. Ιωνία                     Προς : Τη Δ.Ο.Ε. Τα μέλη του

6972008336                                      Συλλόγου μας. Τον τύπο.

mail : [email protected]                 Το Δήμο Ν. Ιωνίας. Τους γονείς.

www.gseferisedu.blogspot.gr

Θέμα : Κατάθεση υπογραφών στη ΔΟΕ.

Σας παραδίνουμε τις 663 υπογραφές των συναδέλφων που υπέγραψαν τα κείμενα του Συλλόγου και της ΔΟΕ. Σας καταθέτουμε και τον αναλυτικό κατάλογο κατά σχολείο.

Παράλληλα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αποφάσεων Συλλόγων Διδασκόντων για να μη συγκροτηθούν «Ομάδες αυτοαξιολόγησης».

Ήδη έχουμε σχολεία που έχουν πάρει τις πρώτες αποφάσεις (3ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, 2ο και 4Ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης, 16ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και άλλα).

Καλούμε όποιους συναδέλφους δεν πρόλαβαν να υπογράψουν ή πιθανόν απουσίαζαν και θέλουν να υπογράψουν τώρα, να μας ενημερώσουν  για να περάσουμε απ΄ το σχολείο τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
1ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ211Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ5
2ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ212Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ4
3ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ213Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ6
4ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ174Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ5
5ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ155Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ4
6Ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ186Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ4
7Ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ207Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΤ/ΣΗΣ8Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ3
1Ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ99Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ4
2Ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ141Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
1Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ2Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
2Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ223Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
3Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ34Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ1
4Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ171Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ3
6Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ192Ο – 13Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ3
7Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ273Ο–19Ο–22ΟΝΗΠ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ10
8Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ154Ο –10ο  ΝΗΠ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ2
9Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ85Ο – 15Ο ΝΗΠ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ2
10Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ146Ο  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ4
11Ο -15Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ327Ο  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ4
14Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ98Ο  – 12Ο ΝΗΠ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ6
16Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ119Ο  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ2
19Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ1611Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ3
ΕΙΔΙΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ614Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ5
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ1516Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ3
1Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ723Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ1
2Ο – 11Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ51ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2
3Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ182ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ4
4Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ183ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3
5Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ184ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ4
6Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ155ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2
7Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ76Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2
8Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ67Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3
9Ο – 10Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ288ο + 10Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ6
12Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ229Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ8
13Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1012ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5
14Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1014ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3
ΕΙΔΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛ.1
ΣΥΝΟΛΟ536ΣΥΝΟΛΟ127

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ             ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ