Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου “Περικλής” – Ενημέρωση Σχολείων